Here you will find INSPIRATIONS that rock my boat as a designer and give novel directions even in the music and art projects. A sneak peak into the barbar.design kitchen. You won’t find barbarian recipes here, although some of these books work magic with the imagination and comprehension of the world we live in. There are no secrets, just pure curiosity and courage to try new things and perspectives.


A zde naleznete INSPIRACE, které přinášejí postřehy v designu a navigují mne i napříč různými hudebními a výtvarnými projekty. Je to takový malý pohled do myšlenkového zákulisí barbar.design studia. Nenajdete zde žádné barbarské recepty. Ale buďte připravení, že některé tituly dokáží magicky zamávat Vaší představivostí a přinést nové nečekané pochopení světa, ve kterém žijeme. Nejsou zde žádné tajnosti, jen opravdová zvídavost a radost ze zkoušení nových věcí a perspektiv pohledů.

Draw the art you want to see, start the business you want to run, play the music you want to hear, write the books you want to read, build the products you want to use – do the work you want to see done.

Austin Kleon

Bill Bryson and his incredible book A Short History of Nearly Everything brings unexpected insights into the origin of our contemporary knowledge and the beginning of life on Earth. It’s a collection of beautiful wow moments, which reads as Harry Potter stories – apart from the fact, that you are discovering our immediate world we live in. Did you know that we actually fly one Ångström high above surface of our seat we sit on and that Antoni van Leeuwenhoek was among the first ones who saw the microscopic world inside a single drop of water?


Bill Bryson a jeho neuvěřitelná kniha Krátká historie téměř všeho přináší nečekané pohledy do zákulisí původu našich současných vědomostí a samozřejmě i vzniku života na Zemi. Je to sbírka úžasných wow momentů, která se čte jako Harry Potter – až na to že objevujete náš bezprostřední svět. Věděli jste, že se vznášíme jeden Ångström nad sedačkou, na které právě sedíme a že Antoni van Leeuwenhoek byl jedním z prvních, kdo pozoroval ve své době naprosto nový mikroskopický svět v kapce vody?

A Short History of Nearly Everything

VIP. Vision in Product Design by DELFT TU. Number one design technique text book I know of. Period. It takes you on a creative journey of being sensitive to the actual context in product design. A new perspective on solving problems and approaching solutions with responsibility. Are you thinking about redesigning a car? How about making people travel less instead? While we start talking about interaction we find ourself fashioning new meaningful situation, which are realised by our designed product. Design can be anything from service design, digital interface, physical product to couple of music tunes being part of an elaborated sound design.


VIP. Vize v produktovém designu a stejnojmenná technika přístupu k návrhům ze slavné holandské technické univerzity v Delft. Naprosto klíčový text v oblasti designového myšlení. Přináší novou perspektivu na řešení problémů a přinášení řešení s novým odpovědným přístupem. Přemýšlíte o novém návrhu auta? A co například vytvořit nové podmínky k tomu, aby lidé cestovali méně? Pod pojmem interakce se skrývá vytváření nových smysluplných situací, které náš návrh přináší do světa. Design tak může být návrh služby, digitálního rozhraní, fyzického produktu anebo i několika tónů hudby, které jsou součástí propracovaného sound designu.

Vision In Product Design

An ultimate collection of creative techniques. A book, which is fun to read and so inspirational in the same time. You can read Austin’s stories and insights over and over again and still find new inspirations. Whether you are starting to paint, record music, to design or write books, this is a must to read!


Nepostradatelná kolekce kreativních technik, které Vás nakopnou tím správným směrem. Velká zábava a spousta inspirace. Austinovi příběhy se dají číst stále dokola a nikdy se neomrzí, vždy přijdete na nové momenty, které Vám předtím unikly. Ať začínáte malovat, nahrávat hudbu, navrhovat nebo psát knihy, toto je naprosto klíčové počtení!

Austin Kleon