barbar.design

A glimpse into the creative gardens of barbar.verse

XPENG DOLBY ATMOS

Innovative sound 'design system' in Dolby Atmos

SEA SHELL

A Sound Installation Vision

BIOMIMETIC SPEAKERS

Porcelain and Beyond ...

PORTA COELI

Clay Chandeliers

UDU TOUCHÈ

Augmented Music Instrument Vision

SEED OF LIFE

Ambient Porcelain Light

SONIC SEEDS FX

Biomimetic Guitar FX Made of Porcelain

RAINFOREST

Interactive 7.1 Sound Installation

UDU YOGA

Africa Reimagined

UDU DUENDE

Africa Reimagined – Clay Drum Machine / Afrika jinak – originální hliněný sekvencer

SURFACE TENSION

AI Based Design of Music Instruments & Interfaces

YOGA HMI

Novel Interaction Design for Autonomous Cars

LASTURA

A Passive Phone Speaker

ORGANIC STUDIO

Acoustic Studio Elements Made of Clay

Playful explorations, unexpected inspirations, understanding of context, ethnography, observing Venus just before the sunrise. A collection of stone tools, digital map of the night sky in a pocket – all of that can be the user experience & product design.

barbar design stands for naïve games, daydreaming, travelling and discovery, where new inspirational encounters are made. Simple natural materials, wabi-sabi design principles, sound, music and material explorations are turned into new interactions.

Hra, nečekané inspirace, porozumění kontextu, etnografie, východ Venuše na obloze před rozedněním. Sbírka pazourků a digitální průvodce oblohou v kapse – to vše může být user experienceproduktový design.

barbar design jako naivní hra, snění během dne, cestování a objevování, kde vznikají nová nečekaná setkání a inspirace. Jednoduché přírodní materiály, princip wabi-sabi, hra se zvuky, hudbou a materiály, které vytvářejí nové inspirativní situace a interakce.