BIOMIMETIC SPEAKERS

Porcelain and Beyond ...

BIOMIMETIC SPEAKERS made of porcelain have striking my imagination for some time now. Fragile porcelain has its own advantages. These non-conventional organic shapes can easily attenuate the sound within the speakers and deliver the best sound without distortion. And we get more than a superb audio sensation, as we are entering the domain of emotional design here.

ORGANICKÉ REPRODUKTORY z porcelánu již delší dobu jitří moji představivost. Křehký porcelán představuje velkou výzvu, současně má nečekané výhody. Nekonvenční organické tvary dokáží velmi dobře utlumit zvuk uvnitř reproduktorů a umožnit tak dokonalou reprodukci zvuku. A kromě dokonalého audio zážitku porcelán přináší i atraktivní emocionální design.

BIOMIMETIC SPEAKERS

  • Biomimetic Porcelain Shapes
  • Emotional Design
  • Concept Visualisations Midjourney AI