SEA SHELL

A Sound Installation Vision

SEA SHELL is a proposal for an enchanting sound installation made of large abstracted wooden shells. These shells produce sounds based on data streams, mobile networks, and electromagnetic fields and reflect the information flows in these invisible ecosystems of contemporary cities. What it would be like to listen to this throbbing heartbeat of a city, from a large sculptural sea shell?

SEA SHELL představuje návrh podmanivé zvukové instalace rozeznívající abstraktní dřevěné mušle. Ozvučené mušle zhudebňují proměnlivé toky dat, mobilní signály, elektromagnetické záření, které běžně nevnímáme a které tvoří neviditelný ekosystém současných měst. Jaké by to bylo poslechnout si tento srdeční rytmus města znějící z velké mušle?
 
 

SEA SHELL

  • Enchanted 'Magic' Objects
  • Large Wooden Sculptures
  • Concept Visualisations Midjourney AI