SURFACE TENSION

AI Based Design of Music Instruments & Interfaces

SURFACE TENSION is a vision of a novel breed of musical instruments and interfaces. Organically shaped wooden surfaces are calling out for intuitive tactile explorations. Embedded sensors in the wooden body bring into play a theme of virtuosity associated with classical music instruments.

SURFACE TENSION je vizí nové generace hudebních nástrojů doplněných o interaktivní rozhraní. Organicky tvarovaný povrch ze dřeva podvědomě zve k dotykovému prozkoumávání. Povrch ozvučený senzory vnáší do návrhu element virtuozity s odkazem na klasické hudební nástroje.

SURFACE TENSION

  • AI Aided Design
  • Augmented Wooden Surface
  • Concept Visualisations Midjourney AI