UDU DUENDE

Africa Reimagined – Clay Drum Machine / Afrika jinak – originální hliněný sekvencer

UDU DUENDE as a large clay surface with endless sonic possibilities. Bass variation of the UDU YOGA drum. This is a new innovative style of African percussions coming originally from Nigeria, known as the udu. Designed to induce new sensuality and caressing of the instrument, so an ever-changing rainbow of harmonics can be revealed.

UDU DUENDE jako velká skořápka z hlíny s neomezenými zvukovými možnostmi. Basová variace na perkuse UDU YOGA. Jde o originální styl hliněných afrických perkusí z Nigérie známých jako udu. Tvar perkusí byl navržený tak, aby vybízel ke hře, byl opečováván a rozezníván v proměnlivou duhu harmonických frekvencí.

UDU DUENDE

  • Slip Cast Clay Body
  • Udu Percussions
  • Original Shape Design