UDU TOUCHÈ

Augmented Music Instrument Vision

UDU TOUCHÈ is a vision of a novel generation of musical instruments. The clay surface of the instrument is augmented with hidden sensors. This creates a new tactile experience complementing the existing sound of udu on the acoustic level. What UDU TOUCHÈ will sound like?

UDU TOUCHÈ přináší vizi nové generace hudebních nástrojů. Inspirací je hliněný perkusní nástroj udu pocházející z Afriky. Jeho hliněný povrch se díky vnitřním senzorům stává rozšířeným rozhraním, které je citlivé na dotek a přináší zcela novou vrstvu hudebních výrazů. Jak bude znít UDU TOUCHÈ?

UDU TOUCHÈ

  • A Vision of New Music Instrument
  • Augmented Clay Percussions
  • Tactile Surface